top of page

Instytut Biowęgla

Oferta

Instytut Biowęgla umożliwia swoim klientom rozwój produktów biowęglowych (karbonizatów) oraz bioolejów pochodzących z termochemicznej konwersji biomasy do różnych zastosowań, m.in. w ochronie środowiska, agronomii, energii i energetyce, żywności i paszach, nanokompozytach i materiałoznawstwie oraz wielu innych.

Nasza oferta składa się z kompleksowej obsługi w zakresie tworzenia produktów oraz diagnostyki laboratoryjnej.

Wykonujemy szereg analiz jakościowych biowęgla i innych karbonizatów oraz służymy pomocą w interpretacji wyników.

W Instytucie Biowęgla dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą badawczą:

reaktor do termochemicznej konwersji biomasy (temp. do 900℃) z   możliwością pracy ciągłej oraz aktywacji karbonizatów parą przegrzaną i CO² w jednym procesie

analizator porozymetrii rtęciowej Autopore V Micromeritics®

 analizator całkowitego węgla organicznego TOC-L CSN+SSM-5000A Shimadzu 

 spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDX XRF 6000B Skyray 

 symultatywny analizator termograwimetryczny TGA-DSC + TGA-DTA NEXTA STA200 Hitachi 

1
press to zoom
2
press to zoom
3
press to zoom
4
press to zoom
5
press to zoom
6
press to zoom
7
press to zoom
8
press to zoom
9
press to zoom
1/2
bottom of page