top of page
Logo Agriqultura
Logo Agriqultura

Globalne rozwiązanie problemów za pomocą innowacji

Wyzwanie

Niedobór wody i susza
Spadek bioróżnorodności
Pustynnienie gleb

Nawozy chemiczne i pestycydy
Emisje CO2

Rozwiązanie

innowacyjny na skalę światową produkt standaryzowany

innowacyjny nawóz w formie granulowanej (nie płynnej) na   

    bazie 3 letnich prac badawczo- rozwojowych
drastyczna redukcja kosztów i uniknięcie strat dzięki

    precyzyjnej aplikacji w bezpośredniej bliskości nasion
oszczędność wody- redukcja środków agrotechnicznych
wyższa retencja gleby już po jednej aplikacji
wysoka precyzja w stosowaniu nawozów (100% redukcja

    strat) w oparciu o opatentowaną technikę aplikacji
tworzenie bioróżnorodności gleby oraz wzrost plonowania

    29%

redukcja CO2
wysoka redukcja emisji poprzez eliminację CaCO3 w

    rolnictwie

różnorodność wariantów produktów dla różnych upraw

także oferta "szyta na miarę" (dostosowana do konkretnego

    problemu)

Zapraszamy na agriqultura.com

 

Sprawdź nas na Youtube:

bottom of page